Kā izkopt līdera dotības?

Pirmkārt jau cilvēkiem ir jāsaprot ka ir gan līderi, gan bosi un pamatā līderis ir cilvēks, kas nevis komandē visus, bet pats vienmēr pirmais visu dara un rāda piemēru. Tur pretī boss ir tas, kas pats būtībā neko nedara, bet tikai komandē visus un sagaida no citiem to, ko pats nespēj, un tas jau ir […]